ELÉRHETŐSÉG

FONTOS VAGY NEKÜNK

E-mail: efveen@gmail.com
Cím: 7800 Siklós
  Kossuth tér 15.
Tel.: 06-30/789-1523
  06-30/951-3328
  06-20/771-0038

 

PÁLYÁZATOK

 • EFOP pályázat 2020

  99.873.000 forint európai uniós támogatást nyert Old Község Önkormányzata, melynek segítségével valósul meg a Széchenyi 2020 program EFOP-1.6.2-16 felhívása keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) projekt Oldon. A program 100%-os támogatási intenzitással valósul meg, a tervezett befejezés dátuma 2023. augusztus 31.

  Az EFOP-1.6.2-16-2017-00092 program az EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukciójának beavatkozásait, a lakhatási beruházások támogatását, alapozza meg.

  A program a társadalmi integrációt szolgálja, intézkedései hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához, és nem járulhatnak hozzá a szegregációhoz, az elszigetelődéshez és a kirekesztődéshez.

  A projekt átfogó célja a szegregátumban élő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok helyzetének javítása mellett az, hogy megteremtse a településen található szolgáltatók közötti együttműködést, új szolgáltatásokat honosítson meg, kialakítva azokat a mechanizmusokat, amelyek a későbbiekben a hátrányos helyzetű célcsoport megsegítését biztosítani tudják. A projektet Old Község Önkormányzata konzorciumban valósítja meg az Oldi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Fontos Vagy Nekünk Egyesület, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részvételével.

  Old Község Önkormányzata A projekt megvalósítása során 50 fő célcsoporttag egyéni és családi fejlesztését valósítja meg, 2 fő szociális munkás bevonásával. 35 fő részére szeretnénk elérhetővé tenni korszerű és használható szaktudás megszerzését OKJ-s képzések formájában, mindemellett a digitális felzárkóztatásra, a munkaerőpiaci reintegrációra és a hátránykompenzációra is szervezünk tréningeket. A térségben működő vállalkozások bevonásával olyan szakmák kiválasztására fókuszálunk, amelyek várhatóan a nyílt munkaerőpiacon is lehetőséget kínálnak az elhelyezkedésre. A fejlesztés hozzájárul Old település marginalizált közösségének felzárkózásához, életminőségük javulásához, hiszen csökkentik az elszigetelődést és a kirekesztődést, így deszegregációs beavatkozásnak minősülnek.

  További információ:

  Ottó Krisztián Ottó

  kapcsolattartó

  ottok@t-email.hu

 • Eszközbeszerzés a Leader pályázaton
  Eszközbeszerzés
 • Pályázati támogatás

  Egyesületünk az elmúlt év során az MVH-hoz benyújtott pályázatára a LEADER támogatás kapcsán rendezvény támogatásra 1.689.100.-Ft-, míg eszközbeszerzésre 1.882.249.-Ft támogatást kapott.

  A rendezvények lebonyolítását illetően  Harkányban térségi  egészségnapokat szervezünk 2014. március 20-21-22-én. Az egészségnapok részletes programját az elkészült plakátok tartalmazzák, melyek hamarosan megtekinthetőek lesznek honlapunkon. Rendezvényünkre a térség lakosságát, de esetleg más térségből is a rendezvényünk után érdeklődőket szintén  szeretettel várunk.

  A térségi egészségnapokat megelőzőn 2014 március 17-18-án a harkányi általános iskola tanulói részére szervezünk egészségnapokat, melynek keretében a tanulók körében a délelőtti órákban egészségügyi felvilágosító előadásokat tartunk, míg a délutáni órákban kulturális és sport rendezvényekre kerül sor.